Według badania CBOS, w 2016 r. nieco ponad połowa Polaków (51%) wyjechała na urlop poza miejsce zamieszkania na co najmniej 2 dni. Wskaźnik ten był taki sam w roku 2015, a trochę niższy niż w 2014 r. wówczas wyjazd urlopowy zadeklarowało 53% badanych. W ubiegłym roku 82% wyjeżdżających spędziło urlop w kraju, a 19% wyjechało za granicę. W roku poprzedzającym sytuacja wyglądała podobnie – 85% wyjazdów w obrębie Polski, a 20% zagranicznych.

Od czego zależy decyzja o wyjeździe jako sposobie spędzania urlopu? Przede wszystkim od sytuacji finansowej. Brak środków był przeszkodą w wyjeździe dla 31% ankietowanych. Inne często wskazywane przyczyny to obowiązki domowe, sytuacja zdrowotna i obowiązki służbowe.

Widać tu też zróżnicowanie badanych pod względem poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej. Najczęściej wyjeżdżają osoby z wykształceniem wyższym, przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści, natomiast najrzadziej – osoby z wykształceniem podstawowym i prowadzące gospodarstwa rolne.

Jeśli chodzi o cele podróży w kraju, od kilku lat najpopularniejsze są województwa: pomorskie i małopolskie. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, Polacy przemieszczają się przede wszystkim w obrębie Europy – do Niemiec (14% osób wyjeżdżających za granicę, tak jak w 2015 r.), Grecji (13%; wcześniej 11%), Chorwacji (12%; wcześniej 9%) oraz Włoch (11%; wcześniej 15%) i Hiszpanii (11%; wcześniej 10%).

Co dla Polaków jest ważne na wakacjach? Według danych Eurobarometru z lat 2013-14, chcemy przede wszystkim relaksować się na plaży w promieniach słońca (40%). Niewiele mniej osób (38%) chce odwiedzić krewnych i znajomych. Z kolei 18% Polaków chce w czasie urlopu uprawiać sport, a 12% osób podało chęć skorzystania ze spa lub sanatorium. Udział w konkretnych wydarzeniach (koncerty, festiwale) wybiera 10% Polaków.

W jaki sposób organizujemy sobie wakacje? Najczęściej przez internet (45% badanych), choć i tak to mało na tle reszty UE (58%). Sporo osób organizuje wyjazd telefonicznie (26%) i przez znajomych (22%), natomiast mniej popularne jest korzystanie z biur podróży, a także organizowanie wyjazdu w biurze przewoźnika.

Jakie są plany wakacyjne naszych rodaków na rok 2017? Wśród ofert first minute największą popularnością cieszy się na razie Grecja. Jest to kraj atrakcyjny ze względu na bardzo bogatą ofertę turystyczną i zróżnicowane możliwości – coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy zorganizowanych wczasów w dużych hotelach i kurortach, jak i zwolennicy bardziej kameralnych miejsc. Plusem jest także łatwość dojazdu – połączenia z wieloma lotniskami w Polsce i krótki czas przelotu. Duże znaczenie ma fakt, że Grecja jest uznawana za kraj bezpieczny. Dużym zainteresowaniem cieszą się też wyjazdy do Hiszpanii, przede wszystkim na wyspy, a także do Bułgarii.

nieruchomości Poznań