EKUZ jest dowodem ubezpieczenia w NFZ, honorowanym w krajach Unii Europejskiej poza Polską. EKUZ jest bezpłatna i ma formę plastikowej karty bez zdjęcia, wydawanej indywidualnie każdemu ubezpieczonemu. Zaleca się, by mieć ją zawsze przy sobie podczas wyjazdów zagranicznych.

Jak uzyskać?

EKUZ można wyrobić w lokalnym oddziale wojewódzkim NFZ. W tym celu składamy wniosek (można to zrobić osobiście, pocztą lub przez internet), w którym podajemy dane osobowe i swój status (ubezpieczony, nieubezpieczony z prawem do świadczeń, członek rodziny osoby ubezpieczonej), a także określamy sposób i miejsce odbioru karty. Możemy także zaznaczyć prośbę o przesłanie informacji o systemie opieki zdrowotnej w kraju, do którego się wybieramy. Poza wnioskiem nie są potrzebne dodatkowe dokumenty. Wyjątkiem są osoby powyżej 18 roku życia, które kontynuują naukę i są członkami rodziny ubezpieczonego – muszą one przedstawić dokument potwierdzający pobieranie nauki (np. legitymację studencką). Wyrobienie EKUZ trwa do trzech dni roboczych, o ile wniosek jest wypełniony prawidłowo.

EKUZ może otrzymać każda osoba ubezpieczona, podróżująca w celach turystycznych, pracująca lub studiująca w krajach UE, oddelegowana do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę, bezrobotna pobierająca zasiłek, będąca rencistą lub emerytem, a także nieubezpieczona kobieta w ciąży oraz nieubezpieczona osoba poniżej 18. roku życia.

Co zapewnia?

EKUZ uprawnia do uzyskania pomocy medycznej w sytuacjach nagłych i w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych. Oznacza to, że nie obejmuje kosztów planowego leczenia za granicą. Jest honorowana tylko w placówkach publicznej służby zdrowia. Zakres pomocy medycznej, jaka nam przysługuje, jest taki sam, jak w przypadku obywateli danego kraju, więc nie musi się pokrywać z obowiązującym w Polsce – dlatego przed wyjazdem sprawdźmy, jak wygląda opieka zdrowotna w miejscu, do którego się wybieramy i na co możemy tam liczyć. EKUZ nie pokrywa np. kosztów pomocy ratowników górskich, jeśli w danym kraju jest ona płatna. Wezwanie pogotowia ratunkowego też może się okazać płatne.

Dlatego EKUZ nie zastępuje polisy podróżnej. Ubezpieczenie podróżne obejmuje inne zdarzenia i inne rodzaje pomocy medycznej. Można np. wykupić ubezpieczenie narciarskie, które poza kosztami leczenia obejmuje także ochronę bagażu i sprzętu oraz odpowiedzianość cywilną w sytuacji, gdy spowodujemy wypadek na stoku i ktoś będzie poszkodowany. Można także ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z podróży w razie konieczności jej odwołania, od opóźnienia bagażu (w przypadku podróży lotniczej) i od leczenia chorób przewlekłych. Z drugiej strony nie oznacza to, że polisa zastępuje EKUZ. Zaleca się posiadanie obu tych rodzajów ubezpieczenia, gdyż uzupełniają się one nawzajem.

mieszkania sprzedaż Gdańsk